Lowland game en Gps teambuilding

GPS wandeltocht

De tocht kan op verschillende plekken in Nederland uitgezet worden. Compleet op maat wat betreft tijd. Het kan dus een mooie tocht zijn door bossen en duinen of langs het strand, maar ook door dorp en stad. Het team staat centraal en er moet onderweg samengewerkt worden.
Onderweg doen jullie opdrachten:
GPS-wandeltocht-event-teamSpinnenweb: men moet zonder de touwen aan te raken elk vak een te gebruiken naar de andere kant van het spinnenweb te komen. Samenwerken dus! Dit gaat op tijd!
Broeklopen: we zetten een parcours uit, per tweetal moet het hele team het parcours in zo kort mogelijke tijd afleggen.
Vliegend tapijt: een laken met een stuk touw, het hele team moet op het laken staan en er is een teamlid die aan het touw trekt om zo vooruit te komen. Samen werken dus. Springen zodat er niemand afvalt. Ook weer op tijd.
Grote puzzel: samen moeten jullie een puzzel oplossen van 8 grote stukken. Uiteindelijk moet het een vierkant worden. Jullie ruimtelijk inzicht wordt getest.

Lowland game

2 team’s strijden tegen elkaar en onderweg hebben ze verschillende opdrachten:
Slalom met een grote balk, de helft van het team loopt het slalom parcours hen en weer, geeft de balk over en het tweede team loopt ook heen en weer.
Balk werpen: per tweetal probeer je een balk weg te werpen zo ver las mogelijk. Het hele team probeert dit en de verste afstand wordt genoteerd.
Evenwichtsbalk: Die lange balk waarmee het team begonnen zijn moet het hele spel meegenomen worden. Dit is de balk waar over het hele team moet lopen. Val je begin je opnieuw. Dit gaat op tijd.
Katapult bouwen: bouw zo snel mogelijk met 6 balken, en touwen een katapult. Gebruik het elastiek om een bal zo ver mogelijk te schieten, 3 keer proberen. Na de derde keer moet de katapult ook weer uitelkaar.
Event Team Ultimate Frisbee NoordwijkRoll the barrol: per tem zijn er twee blauwe tonnen gevuld met zand die zo snel mogelijk naar de overkant gerold te worden. Dit gaat op tijd.
Kei werpen; er is een iemand in het team die de steen gaat werpen. De hele groep wordt gebruikt als opvang net om zo ver mogelijk de steen te werpen. De grootste afstand wordt genoteerd, 3 pogingen per team.
Frisbee werpen: elk team lid, mag een keer de frisbee richting de korf werpen. Elk raak schot is een punt.
Touw trekken: beide teams strijden tegen elkaar met touwtrekken.